Gjuha e huaj për fëmijë

Mësimi i fëmijëve është fusha më e vështirë e mësimdhënies. Ne e marrim seriozisht atë duke dedikuar mësueset më të mira për grupmoshat nga 4-14 vjeç për të gjitha gjuhët kryesore (anglisht, gjermanisht, italisht, frëngjisht etj). Këtu kombinohet kreativiteti fëminor me metodikën dhe programin ekskluziv që ne u përshtasim fëmijëve tuaj. Gjatë këtyre 20 vjetëve kemi mësuar shumë fëmijë dhe kemi shumë prindër të lumtur!
Niveli 1- 30 Seanca 10.500 Lekë
Niveli 2- 30 Seanca 10.500 Lekë
Niveli 3/1 & 3/2- 23 Seanca 8.500 Lekë
Niveli 4/1 & 4/2- 23 Seanca 8.500 Lekë
Niveli 1.1 / 1.2 - 23 Seanca 8.500 Lekë
Niveli 2.1 / 2.2 - 23 Seanca 8.500 Lekë
Niveli 1.1 / 1.2 - 23 Seanca 8.500 Lekë
Niveli 2.1 / 2.2 - 23 Seanca 8.500 Lekë
Niveli 3.1 / 3.2 - 23 Seanca 8.500 Lekë
Niveli 4.1 / 4.2 - 23 Seanca 8.500 Lekë
Niveli 1.1 / 1.2 - 23 Seanca 9.500 Lekë
Niveli 2.1 / 2.2 - 23 Seanca 9.500 Lekë
Niveli 3.1 / 3.2 - 23 Seanca 9.800 Lekë
Niveli 4.1 / 4.2 - 23 Seanca 10.000 Lekë


* Ju lutemi kontaktoni sekretarinë në lidhje me cmimet e kurseve individuale.


Aplikoni më poshtë për të përfituar nga oferta aktuale!