Lëndë Fakulteti

Qëndra jonë ofron për ju studentë kurse përgatitore dhe konsulencë për lëndët e fakultetit. Njohje dhe zhvillim i tezave më të fundit. Mësimdhënie me pedagogët më të mirë.


Fakulteti Ekonomik


Fakulteti i Inxhinierisë


Fakulteti i Shkencave të NatyrësKërkesë për Regjistrim në Kurse